Phay tiện CNC_Bài 34: Điều khiện bù bán kính lưỡi cắt

Khi gọi bù bán kính lưỡi cắt trong chương trình, hệ điều khiển CNC phải được thông báo vị trí của dao tiện theo hướng chuyển động bằng các lệnh tương ứng: + Dao tiện, nhìn theo hướng dịch chuyển, nằm ở bên trái của đường biên dạng. + Dao tiện, nhìn theo hướng dịch […]

Phay tiện CNC_Bài 31: Bù bán kính dao phay

Bù bán kính dao phay Để dụng cụ gia công được các biên dạng đã lập trình với độ chính xác cao, đường chuyển động của điểm tâm của dụng cụ phải chạy song song với đường đã lập trình. Đường này của tâm dụng cụ gọi là đường cách đều (hình 88). Bù bán […]

Phay tiện CNC_Bài 29: Vận hành DNC, đặc điểm của vận hành DNC

 Vận hành DNC Đặc điểm của vận hành DNC DNC là chữ viết tắt của Direct Numerical Control và được xem là kiểu vận hành trong đó nhiều máy NC và CNC cũng như nhiều thiết bị khác nữa được nổi với nhau, đó là các thiết bị điều chỉnh trước dụng cụ, máy đo, […]

Phay tiện CNC_Bài 28: Điều khiển côngtua

Điều khiển côngtua -Với điều khiển côngtua, hành trinh dịch chuyển (đường thẳng, đường nghiêng, đường cong, đường phi tuyến) cỏ thể được điều khiển trong mặt phẳng hay trong không gian. -Biên dạng bất kỳ có thẻ được gia công dưới tác động.phối hợp có điềukhiển của hai hoặc nhiều động cơ bưởc tiến […]

Phay tiện CNC_Bài 19: Điểm zero dụng cụ E

 Điểm zero dụng cụ E  Một điểm quan trọng tiếp theo trong không gian làm việc của mảy là điểm zero đụng cụ E (hình 55). Điểm zero dụng cụ gia công trên máy tiện CNC là một điểm cố định trên bàn đỡ dụng cụ – revolve, hình 59. Trên máy phay CNC điểm […]

Phay tiện CNC_Bài 10: Hệ tọa độ cực

Hệ tọa độ cực  Trong hệ tọa độ Đêcac mỗi điểm được mô tả bằng tọa độ X và Y của nó. Đối với các biên dạng đối xứng quay tròn, ví dụ, các hình lỗ khoan dạng tròn, các tọa độ cần thiết cần được tính với tốn kém đảng kể. Trong hệ tọa […]

Phay tiện CNC_Bài 9: Hệ tọa độ trên máy công cụ CNC

Hệ tọa độ trên máy công cụ CNC  1.Các loại hệ tọa độ Các hệ tọa độ cho phép mô tả chính xác tất cả các điểm trên bề mặtgia công cũng như trong không gian, về cơ bản các hệ tọa độ được chia thành: hệ tọa độ Đêcac và hệ tọa độ cực. […]