Học Chi Tiết Máy Bài 66:Đường cong trượt và đường cong hiệu suất trong bộ truyền đai

Đường cong trượt và đường cong hiệu suất: Để nghiên cứu ảnh hưởng của sự trượt trong bộ truyền đai đến hiệụ suát truyền động, và mất vận tốc của bánh đai bị dẫn. Người ta tiến hành các thí nghiệm, xây dựng đường cong biểu diễn quan hệ giữa hệ số trượt ξ, với […]

Học Chi Tiết Máy Bài 65: Sự trượt trong bộ truyền đai

Sự trượt trong bộ truyền đai: Thực hiện thí nghiệm trựơt của đai như trên Hình 11-8: Trọng lượng G của hai vật nặng tương đương với lực căng ban đầu F0. Dây đai dãn đều và tiếp xúc với bánh đai trên cung AB. Giữ bánh đai cố định. Đánh dấu vị trí tương […]

Học Chi Tiết Máy Bài 62:Các thông số của bộ truyền đai

1.Các thông số làm việc chủ yếu của bộ truyền đai: -Số vòng quay trên trục dẫn ký hiệu là nb ,trên trục bị dẫn n2; v/ph. -Tỷ số truyền, ký hiệu là u, u = n1 / n2. -Công suất trên trục dẫn, ký hiệu là P1, công suất trên trục bị dẫn P2; […]

Học Chi Tiết Máy Bài 60:Giới thiệu bộ truyền đai

Giới thiệu bộ truyền đai: Bô truyền đai thường dùng để truyền chuyển động giữa hai trục song song và quay cùng chiều (Hình 11-1), trong một sộ trường hợp có thể truyền chuyền động giữa các trục song song quay ngược chiều – truyền động đai chéo, hoặc truyền giữa hai trục chéo nhau […]

Phay tiện CNC_Bài 3: Ưu điểm của máy công cụ CNC

Tính kinh tế ưu điểm của máy công cụ CNC Máy CNC có các ưu điểm sau: Với máy công cụ CNC, nhờ tốc độ gia công cao cũng như thời giangia công cơ bản, thời gian phụ, thời gian chuẩn bị và thời gian kết thúc tại máy thấp, người ta đạt được năng […]