Phay tiện CNC_Bài 72: Lập trình NC bằng tay cho tiện

Lập trình NC bằng tay cho tiện Thiết lập chương trình NC theo chỉ dẫn cho gia công tiện CNC Ví dụ: Để gia công chi tiết bạc bậc, hình 194, cần xây dựng một chương trình NC. Hình 194. Chi tiết tiện CNC Tiến hành xây dựng chương trình NC theo các bước sau: […]

Phay tiện CNC_Bài 71: Mô phỏng chương trình NC

 Để mô phỏng chương trình NC cần thực hiện hai bước sau: Sau khi gọi vận hành tự động, tải menu chính xuống. Sau đó nhập tên của chương trình NC cần mô phỏng trong vận hành tự động.Chấp nhận chương trình: Nhấn F1 hoặc ↵ để xác nhận đê chương trình. Nếu chương trình NC […]

Phay tiện CNC_Bài 70: Cơ sở lập trình NC bằng tay

Cơ sở lập trình NC bằng tay Các bước lập trình NC bằng tay Lập trình bằng tay gồm có 4 bước sau đây: Phân tích bản vẽ chế tạo Xác định kế hoạch làm việc Chọn thiết kế gá và dụng cụ cần thiết (phiếu điều chỉnh công nghệ) Xây dựng chương trinh NC […]

Phay tiện CNC_Bài 68: Số của cầu lệnh N, Tham số nội suy

Số của cầu lệnh N Từ đầu tiên của một câu lệnh là số câu lệnh, để nhận biết câu lệnh.Trong một chương trình NC, nó chỉ được phép cho một lần. số câu lệnh không có ảnh hưởng gì tới việc chấp hành của từng câu lệnh riêng lẽ, vì nó được gọi theo […]

Phay tiện CNC_Bài 67: Cấu trúc của một từ lệnh

Cấu trúc của một từ lệnh Một từ lệnh bao gồm một chữ cái địa chỉ và một con số có dấu. Ý nghĩa và thứ tự các từ lệnh được quy định trong hướng dẫn lập trình của mỗi hệ điều khiển CNC. Mỗi con số, tuỳ thuộc vào chữ cái địa chỉ, có […]

Phay tiện CNC_Bài 66: Cơ sở lập trình NC

Cơ sở lập trình NC Một chương trình NC bao gồm một chuỗi lệnh điều hành máy công cụ CNC gia công một chi tiết nhất định. Chương trình NC này chứa một lệnh với các thông tin tương ứng chomỗi bước gia công trên máy CNC. Lệnh này được mã hoá dưới dạng ký […]

Phay tiện CNC_Bài 65: Đảm bảo chất lượng trong gia công CNC

 Đảm bảo chất lượng trong gia công CNC -Chất lượng các chi tiết được gia công trên máy công cụ thông thường,trước hết phụ thuộc vào trình độ và độ ồn định của người vận hành máy. -Ngược lại trên máy CNC, người ta có thể chế tạo các chi tiết giống nhau trong thời […]