Học Chi Tiết Máy Bài 108:Lực tác dụng trong bộ truyền xích

Lực tác dụng trong bộ truyền xích: -Khi chưa làm việc, do trong lượng của bản thân, dây xích bị kéo căng bởi lực F0. Lực F0 có thể tính gần đúng theo công thức: F0= mx.ky. Trong đó: mx là khối lượng một nhánh xích, kg ky là hệ số kể đến vị trí […]

Học Chi Tiết Máy Bài 105: Phân loại bộ truyền xích

Phân loại bộ truyền xích: Tùy theo cấu tạo của dây xích, bộ truyền xích được chia thành các loại: – Xích ống con lăn (Hình 15-3). Các má xích được dập từ thép tấm, má xích 1 ghép với ống lót 4 tạo thành mắt xích trong. Các má xích 2 được ghép với […]

Học Chi Tiết Máy Bài 104:Giới thiệu bộ truyền xích

Giới thiệu bộ truyền xích: Bộ truyền xích thường dùng truyền chuyển động giữa hai trục song song với nhau và cách xa nhau (Hình 15-1), hoặc truyền chuyển động từ một trục dẫn đến nhiều trục bị dẫn (Hình 15-2). Bộ truyền xích có 3 bộ phận chính: + Đĩa xích dẫn 1, có […]