Học Chi Tiết Máy Bài 90:Giới thiệu bộ truyền trục vít

Giới thiệu bộ truyển trục vít: Bộ truyền trục vít – bánh vít thường dùng truyền chuyển động giữa hai trục vuông góc với nhau trong không gian (Hình 14-1), hoặc chéo nhau. Bộ truyền trục vít có 2 bộ phận chính: + Trục vít dẫn 1, có đường kính d1, trục vít thường làm […]