Phay tiện CNC_Bài 70: Cơ sở lập trình NC bằng tay

Cơ sở lập trình NC bằng tay Các bước lập trình NC bằng tay Lập trình bằng tay gồm có 4 bước sau đây: Phân tích bản vẽ chế tạo Xác định kế hoạch làm việc Chọn thiết kế gá và dụng cụ cần thiết (phiếu điều chỉnh công nghệ) Xây dựng chương trinh NC […]

thiết kế công nghiệp_Bài 8: Thiết kế bố trí chung phải chú ý tới tương quan giữa con người sử dụng sản phẩm với sản phẩm

Thiết kế bố trí chung phải chú ý tới tương quan giữa con người sử dụng sản phẩm với sản phẩm Thiết kế bố trí chung phải chú ý tới tương quan giữa con người sử dụng sản phẩm với sản phẩm, đặc biệt là vị trí của hệ thống kiểm tra và điều khiển […]