Phay tiện CNC_Bài41: Luyện tập CNC Dịch chuyển về vị trí tham chiếu

Luyện tập CNC Dịch chuyển về vị trí tham chiếu

Các bước thực hiện cho trong bảng 10

luyen-tapcnc

  • Dịch chuyển về vị trí tham chiếu khi phay CNC

Các bước thưc hiên, bảng 11.

luyen-tapcnca

Comments