Phay tiện CNC_Bài 59: Mũi Chống tâm

Kẹp giữa các mũi tâm

Kẹp giữa hai mũi chống tâm được ứng dụng cho những chi tiết dài. Chi tiết gia công phải được khoá mặt và khoan tâm ờ cả hai mặt.

kep-chong-tam

Hình 157. Kẹp bẳng mũi chống tâm

Kẹp bằng mũi chống tâm có thể được phân biệt, căn cứ vào đặc điểm kỹ thuật gia công sau:

  • Tốc mặt đầu cùng với múi tâm quay hay mũi tâm cố định.
  • Tốc kẹp có vòng bảo vệ cùng với mũi tâm quay hay mũi tâm cố định.

Tốc mặt đầu thường được gắn trên trục chính. Nó được sử dụng khi phải gia công toàn bộ bề mặt trụ của chi tiết. Chi tiết được kẹp giữa tốc mặt đầu và ụ động. Nhược điềm của tốc mặt đầu là chỉ truyền được mômen quay nhỏ: hình 158.

toc-mat-dau

Hình 158. Tốc mặt đầu

Mũi tâm quay được cài vào nòng trục ụ động đối diện với tốc mặt đầu. Vì mũi chống tâm quay quanh tâm của nó nên có thể sử dụng vận tốc cắt cao trong suốt quá trình gia công, hình 159.

 

chong-tam-xoay

Hình 159. Mũi chổng tám xoay Rohm 601

Phạm vi sử dụng của mũi chống tâm cố định, hình 160 và hình 161 rất hạn chế, vì nó chỉ cho phép cắt với tốc độ thấp. Nếu không như thế nó sẽ rất nhanh bị nóng và do đó bị mài mòn.

 

chong-tam-co-dinh

Hình 160. Mũi chống tâm cố định Rohm 667

chong-tam-co-dinh

Với mâm kẹp tốc an toàn, chi tiết được định tâm bằng mũi chống tâm và đồng thời được kẹp hướng tâm bằng vít kẹp. Nhờ vậy có thể truyền mômen quay lớn và đạt được công suất gia công cao hơn, hình 162.

mam-kep-an-toan

Hình 162. Mâm kẹp tốc an toàn

 

Comments