Phay tiện CNC_Bài 55: tính toán các thông số công nghệ cho gia công phay CNC

tính toán các thông số công nghệ cho gia công phayCNC

  1. Tính tốc độ tiến dao Vf

Trong phay người ta thường tính tốc độ tiến dao Vf theo mm/phút. Tuynhiên, lượng tiến dao mỗi răng fz cũng quan trọng, bời vì dựa vào nó côngnhận biết được lưỡi dao cắt đã chịu được lưọng tiến dao là bao nhiêu,trong đường đầu tiên. Lượng tiến dao này phải được phân biệt với lượng tiến dao đạt được trong một vòng quay của dao phay.

  • Tốc độ tiến dao Vƒ mm/phút
  • Lượng tiến dao mỗi răng dao   fz mm/răng
  • Lượng tiến dao trong mỗi vòng quay của dao phay  f mm/vòng

Để tính toán ta sử dụng các công thức sau:

vd-vat-lieu-c15

Ví dụ 1. Một chi tiết bằng vật liệu C15 (hình 142) được phay với mộtlần cắt bằng dao phay trụ mặt đầu có các mãnh cắt xoay. Chiều sâu cắt là 10mm. Tốc độ cắt vc = 160 m/phút và lượng tiến dao mỗi răng f2 = 0,18 mm/răng. Dao phay trụ mặt đầu có đường kính 4> = 63 mm có 4 lưỡi cắt.

Tính tốc độ tiến dao Vf.

vd1.1

Ví dụ 2. Rãnh của chi tiết trong hình 143 cần được phay trên máy CNC thẳng đứng, bằng dao phay ngôn 2 lưỡi cắt có đường kính <ị> = 12 mm, số vòng quay n = 1800 vòng/phút và lượng tiến dao fz = 0,12 mm/răng. Tính tổc độ tiến dao.

vd2.2

Hình 143. Chi tiết ví dụ 2
Giả thiết: n = 1800 vòng/phút
fz = 0,12 mm/rãng
z = 2

Tính:        v< mm/phút

Ta có:      Vf = fz.n.z

kq-vd2.2

0
CNC

Comments