Phay tiện CNC_Bài 54: Tính toán chế độ công nghệ gia công CNC

Tính toán chế độ công nghệ gia công CNC

  1. Ví dụ tính toán chế độ công nghệ cho gia công tiện CNC

Ví dụ 1. Trục bậc, hình 138, được tiện thô trên máy tiện CNC bằng 4 lần cắt với độ sâu 6; 6; 5 và 5 mm và lượng dư cho gia công tinh là 0,5 mm.

Tốc độ cắt khi tiện thô Vcv = 280 m/phút và khi tiện tinh Vςƒ = 400 m/phút.

Hãy tính số vòng quay cho mỗi lần cắt.

vd1

Hình 138. Chi tiết cho ví dụ 1

Giải

Tính số vỏng quay khi tiện thô (lần cắt 1 -ỉ- 4) và khi tiện tinh (lần cắt 5-6).

Ta có:

ct1

giai

Ví dụ 2. Một cổ trục, hình 139, đường kính Ø60 mm, vật liệu C45 được tiện thô một lớp sau đó tiện tinh.

Dùng dao tiện ngoài lưỡi cắt trái với mành hợp kim (y0 = 90°; Kr = 90°).
Lượng tiến dao là fv = 0,2 mm/vòng và fƒ = 0,1 mm/vòng.

Tốc độ cắt Vvc = 200 m/phút và Vcf = 300 m/phút.

Lượng dư sau khi tiện thô cần để lại là 0,5 mm.

Hệ số hữu ích của động cơ truyền động chính là n = 0,8.

Tính:

  1. Lực cắt Fcv.
  2. Công suất cắt Pcv.
  3. Công suất cần thiết của động cơ truyền động pab.

Comments