Phay tiện CNC_Bài 47: Các thông số (chế độ) cắt

Các thông số (chế độ) cắt

Tiện là phương pháp gia công cắt gọt với chuyển động cắt quay tròn,chuyển động tiến dao bất kỳ so với hướng cắt. Chủ yếu chuyển động cắt được thực hiện nhờ chuyển động quay của chi tiết vc và chuyển động tiến của dụng cụ cắt vphối hợp đan xen nhau và tạo nên quá trình gia công liêntục, hình 124.

-Tốc độ cắt vcChuyển động cắt lả chuyển động giữa dụng cụ cắt và chi tiết gia công, chỉ tác động tách phoi một lằn trong một vòng quay mà không có chuyểnđộng tiến dao, tốc độ cắt được viết tắt là vc theo m/phút.

Thông thường tốc độ là quãng đường s đi được trong một đơn vị thời gian t nhất định và được tính theo công thức sau:

quang-duong-thoi-gian

Đơn vị thời gian t để tính tốc độ cắt là 1 phứt. Do vậy tốc độ cắt vc tinh theo công thức sau:

cong-thuc-1

Sổ vòng quay của chi tiết gia công trong 1 phút là số vòng quay n (vòng/phút). Thời gian t cho một vòng quay là:

so-vong-phay

Từ đó ta có thể tinh tốc độ cắt vc theo công thức sau:
thong-so-cat-khi-tien

Comments