Tự học thiết kế cơ bản nâng cao Unigraphics NX – Phần 8

Mọi người Subcribe kênh để được cập nhật các video mới nhất đồng thời có thể vào trực tiếp kênh để học các phần nâng cao:  Click để theo dõi kênhdang-ky-kenh

NỘI DUNG BÀI HỌC:

Phần 8 hướng dẫn các bạn các xử lý về undercut và hướng dẫ vẽ trái bóng trên phần mềm Unigraphics NX

Bài 14 Xử lý undercut lên kết cấu khuôn hoàn thiện NX9

Bài 15 Vẽ trái bóng trên phần mềm Siemens NX

Hướng dẫn các bạn vẽ trái bóng trên phần mềm NX

Questions