Hướng dẫn thiết kế cơ khí với Creo Parametric 3.0 – Phần 8

Mọi người Subcribe kênh để được cập nhật các video mới nhất đồng thời có thể vào trực tiếp kênh để học các phần nâng cao:  Click để theo dõi kênhdang-ky-kenh

NỘI DUNG BÀI HỌC:

Phần 8 hướng dẫn các bạn 2 video về tạo trục chuẩn Datum Axis và tạo mặt chuẩn Datum Plane.

Bài 15 Tạo trục chuẩn Datum Axis

Các thông số như điểm chuẩn, trục chuẩn, mặt chuẩn có thể xem là các thành phần tham chiếu, và từ đó bạn sẽ tạo các đối tượng lên đây. Với trục chuẩn Datum Axis trên Creo parametric 3.0 thì bạn có thể xác định nó từ tâm trục, giao của 2 mặt, đường thẳng qua 2 điểm.


Bài 16 Tạo mặt chuẩn Datum Plane

Các thông số như điểm chuẩn, trục chuẩn, mặt chuẩn có thể xem là các thành phần tham chiếu, và từ đó bạn sẽ tạo các đối tượng lên đây. Với trục chuẩn Datum Axis trên phần mềm Creo parametric 3.0 thì bạn có thể xác định nó từ tâm trục, giao của 2 mặt, đường thẳng qua 2 điểm.

 

Questions