Bài 4 Các ràng buộc Add Relations và kích thước Dimensions khi vẽ Sketch

Mọi người Subcribe kênh để được cập nhật các video mới nhất đồng thời có thể vào trực tiếp kênh để học các phần nâng cao:  Click để theo dõi kênhdang-ky-kenh

NỘI DUNG BÀI HỌC:

Nếu không có ràng buộc thì việc tạo hình học khá lâu trên phần mềm Solidworks, do đó bạn phải ràng buộc hình học trước sau đó mới ràng buộc kích thước, và lúc hiệu chỉnh sẽ không gây ảnh hưởng tới tổng thế biên dạng mà bạn đã tạo, hãy nắm vững phần ràng buộc trước khi học qua các phần khác.

Questions