Học Chi Tiết Máy Bài 99: Tính bộ truyền trục vít theo sức bến uốn

Tính bộ truyến trục vít theo sức bến uốn:

Xác định chính xác ứng suất σF2 trên chân răng bánh vít tương đối phức tạp, vì chân răng cong và tiết diện răng thay đổi dọc theo chiều dài răng. Người ta dùng cách tính gần đúng, coi bánh vít như bánh răng nghiêng với góc nghiêng β = γ. Ứng suất σF2 được tính theo công thức của bánh răng nghiêng. Với góc γ thường dùng bằng 100, ta có công thức tính σF2:
hoc-chi-tiet-may-57-6
Trong đó, mô đun pháp mn = m.cosγ ; hệ số dạng răng YF2 được tra theo x2 và số răng tương đương :
hoc-chi-tiet-may-57-7
Giá trị của [σF] được chọn phụ thuộc vào vật liệu chế tạo bánh vít, sô chu kỳ ứng suất uốn, kích thước của răng.

Bài toán kiểm tra bền bộ truyền trục vít theo sức bền uốn, được thực hiện như sau:

– Xác định ứng suất cho phép [σF2] của bánh vít, từ các bảng tra, hoặc tính theo công thức kinh nghiệm
– Xác định hệ số dạng răng YF2 của bánh vít.
– Tính ứng suất uốn σF2 trên tiết diện chân răng bánh vít theo công thức (14-8).
– So sánh σF2 với [σF2], đưa ra kết luận:
Nếu σF2 <= [σF2], bánh răng 2 đủ bền.
Mô đun của răng trên mặt phẳng mút được tính theo công thức m = 2.aw/(q+z2), lấy m theo dãy số tiêu chuẩn. Sau đó tính mô đun của răng trên mặt phẳng pháp tuyến mn = m.cosγ.

Comments