Học Chi Tiết Máy Bài 94: Độ chính xác,tải trọng và ứng suất trong bộ truyền trục vít

1.Độ chính xác của bộ truyền trục vít:

Độ chính xác của bộ truyền trục vít được đánh giá qua 3 độ chính xác thành phần, tương tự như ở bộ truyền bánh răng:
-Độ chính xác động học, được đánh giá bởi sai số giữa góc quay thực và góc quay danh nghĩa của bánh vít.
-Độ chính xác làm việc êm, được đánh giá qua tiếng ồn và sự va đập.
-Độ chính xác tiếp xúc, được xác định qua diện tích vết tiếp xúc trên mặt răng bánh vít.
Tiêu chuẩn quy định 12 cấp chính xác cho mỗi độ chính xác nói trên. Cấp 1 là chính xác cao nhất, cấp 12 là thấp nhất. Trong một bộ truyền trục vít cấp chính xác của các độ chính xác không chênh nhau quá 2 cấp.
Để tránh hiện tượng kẹt răng theo cạnh bên, tiêu chuẩn có quy định 6 kiểu khe hở cạnh bên, tương tự như bộ truyền bánh răng. Đó là: A, B, C, D, E, H. Trong đó kiểu A có khe hở lớn nhất, kiểu H có khe hở cạnh bên bằng 0. Mỗi kiểu khe hở còn có dung sai, quy định mức độ chính xác của khe hở. Các bộ truyền có độ chính xác thấp, không được chọn kiểu khe hở nhỏ. Các bộ truyền trục vít thông dụng thường chọn kiểu khe hở A, B, C.

 

2.Tải trọng và ứng suất trong bộ truyền trục vít:

Tương tự như trong bộ truyền bánh răng, bộ truyền trục vít cũng có tải trọng danh nghĩa, tải trọng động và sự tập trung tải trọng lên một phần của răng.
Tải trọng danh nghĩa của bộ truyền trục vít là công suất P hoặc mo men xoắn T1, T2 ghi trong nhiệm vụ thiết kế. Từ đó ta tính được lực tiếp tuyến Ft trên vòng tròn lăn, và lực pháp tuyến Fn tác dụng trên mặt răng (Hình 14-7).

hoc-chi-tiet-may-55-3

hoc-chi-tiet-may-55-4

Để kể đến tải trọng động, người ta đưa vào công thức tính toán hệ số tải trọng động Kv.
Để kể đến sự tập trung tải trọng lên một phần của răng, khi tính toán người ta đưa vào hệ số Kp, gọi là hệ số kể đến sự phân bố tải không đều trên chiều dài răng.
Tải trọng tác dụng lên răng sẽ gây nên ứng suất tiếp xúc trên mặt răng và ứng suất uốn trên tiết diện chân răng. Cũng như bộ truyền bánh răng, ứng suất tiếp xúc σH tại tâm ăn khớp C có giá trị lớn nhất.
Ứng suất σH và σF là ứng suất thay đổi, răng bị hỏng do mỏi. Ứng suất σH là ứng suất thay đổ theo chu trình mạch động. Ứng suất F thay đổi theo chu trình
mạch động, khi bộ truyền làm việc một chiều. Và σp được coi là thay đổi theo chu trình đối xứng, khi bộ truyền làm việc hai chiều.

 

Comments