Học Chi Tiết Máy Bài 93:Thông số làm việc chủ yếu của bộ truyền trục vít

Các Thông số làm việc chủ yếu của bộ truyền trục vít:

– Số vòng quay của trục vít, ký hiệu là n1, của bánh vít n2; v/ph.

– Tỷ số truyền, ký hiệu là u, u = n1/n2 = z2/z1.

– Công suất trên trục dẫn, ký hiệu là P1, công suất trên trục bị dẫn P2; kW.

– Hiệu suất truyền động n; n = P2 / P1. Hiệu suất truyền động của bộ truyền trục

vít bánh vít rất thấp. Có thể tính toán theo cống thức sau:

hoc-chi-tiet-may-54-9

với φ là góc ma sát trên mặt tiếp xúc giữa ren và răng.

Nếu kể đến tổn hao công suất do khuấy dầu, thì:

hoc-chi-tiet-may-55-1

– Mo men xoắn trên trục dẫn T1, trên trục bị dẫn T2; Nmm.

– Vận tốc vòng của bánh dẫn v1, bánh bị dẫn v2; m/s. Vận tốc trượt vtr.

Trong bộ truyền trục vít vận tốc trượt rất lớn (Hình 14-2), vtr = v1/cosγ.

hoc-chi-tiet-may-54-3

Tổn thất công suất lớn, sinh nhiệt làm nóng bộ truyền.

– Nhiệt độ làm việc, θlv, 0C, là nhiệt độ ổn định khi bộ truyền làm việc

– Thời gian phục vụ của bộ truyền, còn gọi là tuổi bền của bộ truyền tb, h.

– Chế độ làm việc,

– Các yêu cầu về môi trường làm việc của bộ truyền

Comments