Học Chi Tiết Máy Bài 91:Phân loại bộ truyền trục vít

Phân loại bộ truyền trục vít:

– Bộ truyền trục vít trụ: trục vít có dạng hình trụ tròn xoay, đường sinh thẳng. Trong thực tế, chủ yếu dùng bộ truyền trục vít trụ, và được gọi tắt là bộ truyền trục vít (Hình 14-3).

hoc-chi-tiet-may-54-5

– Bộ truyền trục vít Glôbôit, trục vít hình trụ tron,đường sinh là một cung tròn. Loại này còn được gọi là bộ truyền trục vít lõm (Hình 14-4).
– Bộ truyền trục vít Acsimet: trong mặt phẳng chứa đường tâm của trục vít biên dạng ren là một Đoạn thẳng. Trong mặt phẳng vuông góc với đường tâm trục vít biên dạng ren là đường xoắn Acsimet (Hình 14-5).
Trục vít Acsimet, cắt ren được thực hiện trên máy tiện thông thường, dao tiện có lưỡi cắt thẳng, gá ngang tâm máy. Nếu cần mài, phải dùng đá có biên  dạng phụ hợp với dạng ren, gia công khó đạt độ chính xác cao và đắt tiền. Do đó loại bộ truyền này thường dùng khi trục vít có độ rắn mặt răng có HB < 350. Loại này được dùng nhiều trong thực tế.

hoc-chi-tiet-may-54-6

– Bộ truyền trục vít thân khai: trong mặt phẳng tiếp tuyến với mặt trụ cơ sở biên dạng ren là một đoạn thẳng. Trong mẳt phẳng vuông góc với đường tâm trục vít, biên dạng ren là một phần của đường thân khai của vòng tròn, tương tự như răng bánh răng.
Trục vít thân khai được cắt ren trên máy tiện, nhưng phải gá dao cao hơn tâm, sao cho mặt trước của dao tiếp tuyến với mặt trụ cơ sở của ren. có thể mai ren bằng đá mài dẹt thông thường, đạt độ chính xác cao. Bộ truyền này được dùng khi yêu cầu trục vít có độ răn bề mặt cao, BH > 350.
– Bộ truyền trụ vít Cônvôlút: trong mặt phẳng vuông góc với phương của ren, biên dạng ren là một đọan thẳng. Khi cắt ren trên máy tiện, phải gá dao nghiêng cho trục dao trùng với phương ren. Khi mài loại trục vít này cũng phải dùng đá mài có biên dạng đặc biệ Loại trục vít Cônvôlut hiện nay ít được dùng.

 

 

Comments