Học Chi Tiết Máy Bài 33:Tính mối ghép bulong ghép lỏng chịu lực.

Tính bu lông ghép lỏng chịu lực:

Xét mối ghép bu lông ghép lỏng, chịu lực kéo F, như trên Hình 6-12.

hoc-chi-tiet-may-23-1

Bài toán kiểm tra bền mối ghép ren, được thực hiện theo trình tự sau:
+ Từ kích thước d, tra bảng có đường kính tiết diện chân ren d1.
+ Tính ứng suất sinh ra trên tiết diện chân ren σ= F/(n.d12/4)
+ Từ kích thước d, tra bảng có đường kính tiết diện chân ren d1.
+ Tra bảng, theo vật liêu chế tạo bu lông, để có giá trị ứng suất cho phép [σk].
+ So sánh giá trị σ va [σk], rút ra kết luận.
Nếu σ> [σk], mối ghép không đủ bền.
Nếu σ < [σk], mối ghép đủ bền.

 

Bài toán thiết kế mối ghép, được thực hiện theo các bước sau:
+ Chọn vật liệu chế tạo bu lông, tra bảng để có [σk].
+ Giả sử chỉ tiêu tính σ< [σk] thoả mãn. Ta tính được đường kính cần thiết của tiết
diện chân ren:

hoc-chi-tiet-may-23-3

+ Tra bảng tìm bu lông tiêu chuẩn, có đường kính tiết diện chân ren d1 > d1C, ghi ký hiệu của bu lông vừa tìm được. Tính chiều dài cần thiết của bu lông, vẽ kết cấu của mối ghép.

Comments