Học Chi Tiết Máy Bài 152:Các dạng hỏng của ổ lăn và chỉ tiêu tính tóan

Các dạng hỏng của ổ lăn và chỉ tiêu tính tóan:

Trong quá trình làm viêc ổ  lăn có thể bị hỏng ở các dạng sau:

-Mòn ổ . Mòn làm tăng khe hở của ổ , tăng độ lệch tâm, giảm số lượng con lăn tham gia chịu tả Khi lượng mòn chưa nhiều, có thể điều chỉnh khe hở để ổ làm việc tốt trở lại. Mòn quá mức quy định, ổ bị hỏng, nên thay ổ khác.

-Tróc rổ bề mặt ổ . Ổ được bôi trơn đầy đủ, sau một thời gian dài sử dụng, trên bề mặt ổ và các con lăn xuất hiện lỗ rỗ. Chất lượng bề mặt giảm, ổ làm việc không tốt nữa. Rỗ là do hiện tượng mỏi bề mặt, vết nứt xuất hiện, phát triển làm tróc ra một miếng kim loại, để lại vét rỗ trên bề mặt.

-Kẹt ổ , ổ không quay được, hoặc quay rất nặng. Nguyên nhân: có thể do trục biến dạng lớn quá, hoặc do dãn nở nhiệt, hoặc do lắp ghép có độ dôi quá lớ Kẹt làm ổ mòn cục bộ, tổn hao cong suất lớn.

-Vỡ con lăn, vòng cách, do mỏi hoặc do lực va đập lớ Các mảnh vỡ rơi vào ổ , gây nên kẹt tắc,ổ không tiếp tục làm việc được nữa.

-Vỡ các vòng ổ , do lắp ghép với độ dôi quá lớn, hoặc va đập quá mạ Các vòng ổ bị vỡ, ỗ không làm việc tiếp tục được nữa.

 

Để hạn chế các dạng hỏng kể trên,ổ  lăn thường được tính toán thiết kế hoặc Kiểm tra theo các chỉ tiêu sau:

Đối với các ổ quay chậm n < 1 v/ph được tính theo chỉ tiêu tải tĩnh:

Co < [Co]                                                                                               (20-1)

Đối với các ổ có số vòng quay lớn n > 1 v/ph, được tính theo chỉ tiêu mỏi:

C < [C]                                                                                                      (20-2)

Trong đó C0 là hê số tải trọng tĩnh của ổ.

[C0] là hệ số tải trọng tĩnh cho phép của ổ, còn được gọi là hệ số khả năng tải tĩnh của ổ.

C là hệ số tải trong động của ổ.

[C] là hệ số tải trọng động cho phép của ổ, còn được gọi là hệ số khả năng tải động của ổ.

Sử dụng chỉ tiêu 20-1 để tính ổ lăn, gọi là tính ổ lăn theo khả năng tải tĩnh.

Sử dụng chỉ tiêu 20-2 để tính ổ lăn, gọi là tính ổ lăn theo khả năng tải động.

Comments