Học Chi Tiết Máy Bài 149:Các loại ổ lăn thường dùng

Các loại ổ lăn thường dùng:

Các loại ổ lăn dưới đẩy được dùng nhiều trong thực tế, do nó có một số đặc điểm tốt:

hoc-chi-tiet-may-70-6

– Ổ bi đỡ một dãy (Hình 20-3, a). Lọai này được chế tạo với số lượng rất lớn, giá

thành tương đối rẻ so với các lọai khác. Ổ chịu được lực hướng tâm là chính. Có thể chịu được một ít lực dọc trục, bằng 70% lực hướng tâm chưa dùng đến.

– Ổ bi lồng cầu hai dãy (Hình 20-3, b). Loại này cho phép trục xoay một góc lớn đến 30. Khả năng tải lớn hơn ổ bi đỡ một dãy có cùng kích thước d. Chịu được lực hướng tâm là chính. Chịu được một ít lực dọc trục, bằng 20% lực hướng tâm chưa dùng đến

– Ổ đũa trụ ngắn một dãy (Hình 20-3, d). ổ chỉ chịu được lực hướng tâ Hầu như không chịu lực dọc trục, Khả năng tải lớn hơn ổ bi đỡ một dãy có cùng kích thước d, gấp khỏang 1,7 lần.

– Ổ bi đỡ chặn một dãy (Hình 20-3, c). Ổ chịu được lực hướng tâm và cả lực dọc trụ Khả năng tải lớn hơn ổ bi đỡ một dãy có cùng kích thước d, gấp khoảng 1,4 lần. ổ được chế tạo với các giá trị góc α = 120, 260 và 360.

– Ổ côn đỡ chặn một dãy (Hình 20-3, e), ổ chịu được lực hướng tâm và cả lực dọc trục. Khả năng tải lớn hơn ổ bi đỡ một dãy có cùng kích thước d. Ổ được chế tạo thành hai nhóm với các giá trị góc α = 100 ÷ 160 và α = 250 ÷ 300.

– Ổ bi chặn một dãy (Hình 20-3, j, k),ổ chỉ chịu được lực dọc trục. Hầu như không chịu được lực hướng tâm. Khi làm việc với số vòng quay lớn, lực ly tâm làm ổ mòn rất nhanh

Comments