Học Chi Tiết Máy Bài 147:Phân loại ổ lăn

Phân loại ổ lăn:

Để thuận tiện cho việc nghiến cứu, ổ lăn được chia thành một số loại sau:

hoc-chi-tiet-may-70-6

– Tùy theo khả năng chịu tải, có các loại:

+ Ổ đỡ, là ổ chỉ có khả năng chịu lực hướng tâm (Hình 20-3 a, b, d, h).

+ Ổ đỡ chặn, là ổ vừa có khả năng chịu lực hướng tâm, vừa có khả năng chịu lực dọc trục (Hình 20-3 c, e).

+ Ổ chặn, là ổ chỉ có khả năng chịu lực dọc trục (Hình 20-3 j, k).

– Theo hình dạng của con lăn trong ổ, chia ra:

+ Ổ bi, con lăn có dạng hình cầu (Hình 20-3 a, b, c).

+ Ổ côn, con lăn có dạng hình nón cụt (Hình 20-3 e).

+ Ổ đũa, con lăn có dạng hình trụ ngắn (Hình 20-3, d).

+ Ổ kim, con lăn có dạng hình trụ dài (Hình 20-3, h).

– Theo khả năng tự lựa của ổ, người ta chia ra:

+ Ổ lòng cầu, mặt trong của vòng ngoài là mặt cầu, ổ có khả năng tự lựa hướng tâm. Khi trục bị biến dạng, uốn cong, ổ sẽ lựa theo để làm việc bình thường (Hình 20-3, b, g).

+ Ổ tự lựa dọc trục (Hình 20-3, d), ổ có khả năng tự lựa theo phương dọc trục. Khi trục bị biến dạng, dãn dài thêm một lượng, ổ sẽ lựa theo để làm việc bình thường.

– Theo số dãy con lăn trong ổ, người ta chia ra:

+ Ổ có 01 dãy con lăn (Hình 20-3, a, d).

+ Ổ có hai dãy con lăn (Hình 20-3, b, g).

+ Ổ bi có nhiều dãy con lăn. Số dãy con lăn tăng lên, khả năng tải của ổ cũng tăng.

Comments