Học Chi Tiết Máy Bài 146: Giới thiệu ổ lăn

Giới thiệu ổ lăn:

Ổ lăn dùng để đỡ các trục quay, nhận tải trọng từ trục, truyền đến giá đỡ. Dưới dạng sơ đồ, ổ lăn được biểu diễn như trên Hình 20-1.

hoc-chi-tiet-may-70-3

Bản vẽ kết cấu của ổ lăn được trình bày trên Hình 20-2. Vòng ngoài của ổ được lắp trên giá đỡ, vòng trong của ổ  được lắp với ngõng trục. Giữa vòng trong và vòng ngoài có con lăn, để tạo dạng ma sát lăn trong ổ . Vòng cách trong ổ lăn có tác dụng ngăn cách không cho các con lăn tiếp xúc với nhau, để giảm mòn cho con lăn. Nếu không có vòng cách, tại điểm tiếp xúc giữa hai con lăn có vận tốc trượt rất lớn.

hoc-chi-tiet-may-70-4

Ổ lăn được tiêu chuẩn hoá rất cao. Hầu như tất cả các ổ lăn được chế tạo trong nhá máy chuyên môn hoá. Do đó chất lượng ổ lăn tương đối cao, giá thành không cao lắm. ổ lăn được dùng rất nhiều trong hầu hết các loại máy, thuộc các ngành công nghiệp khác nhau.

Dạng ma sát trong ổ lăn là ma sát lăn. Nói chung hệ số ma sát lăn tương đối nhỏ, tổn thất công suất ít.

 

Comments