Học Chi Tiết Máy Bài 145: Trình tự thiết kế ổ trượt

Trình tự thiết kế ổ trượt:

Thiết kế ổ trượt có bôi trơn ma sát ướt bằng nguyên lý thủy động, được thực hiện theo các bước sau:

– Chon vật liệu lót ổ. Xác định giá trị [p], hoặc [p.v].

– Định tỷ số B/d. Thường lấy trong khoảng 0,6 ÷ 1.

Tính chiều rộng B của ổ.

Kiểm tra chỉ tiêu p =< [p] hoặc p.v =< [p.v].

Nếu không thoả mãn, thì tăng kích thước B lên.

– Chọn độ hở tương đối ψ, tính độ hở S.

Chọn kiểu lắp cho ổ trượt.

Chọn độ nhám bề mặt ngõng trục và lót ổ. Xác định giá trị Rz1, Rz2.

– Chọn loại dầu bôi trơn. Xác định độ nhớt động lực p.

– Giả sử Fd = Fr, tính được hệ số khả năng tải yêu cầu Φyc, theo công thức 19-7. Tra bảng xác định giá trị của χ theo Φyc.

– Tính chiều cao lớp dầu bôi trơn h = S.(1- χ)/2.

– Kiểm tra điều kiện h >=(Rz1 + Rz2). Nếu chưa thoả mãn, phải chọn lại ψ, chọn lại kiểu lắp, tính toán lại Φyc, v.v.

– Kiểm tra điều kiện chịu nhiệt của ổ. Nếu không thoả mãn, phải tìm cách xử lý để ổ đủ điều kiện chịu nhiệt.

– Vẽ kết cấu của ổ trượt.

Comments