Học Chi Tiết Máy Bài 142:Tính toán ổ trượt bôi trơn ma sát ướt

Bài toán kiểm tra ổ trượt bôi trơn ma sát ướt được thực hiện như sau:

– Xác định các giá trị Rz1, Rz2 của hai bề mặt.

– Giả sử khả năng tải của lớp dầu cân bằng với tải trọng, Fd = Fr, ta tính được hệ số khả năng tải cần thiết ΦC.

hoc-chi-tiet-may-69-4

– Tra bảng, xác định giá trị χtương ứng với ΦC vừa tính được.

– Xác định khe hở trung bình của kiểu lắp trục với lót ổ, S = dô – dtr. Tính ψ.

– Tính chiều cao lớp dầu theo công thức: h = S.(1- χ)/2.

– So sánh giá trị của h với tổng Rz1 + Rz2. Nếu h > k.(Rz1 + Rz2), có bôi trơn ma sát

ướt. Với k là hệ số an toàn, lấy k = 1,1 ÷1,2.

 

Bài toán thiết kế ổ trượt bôi trơn ma sat ướt được thực hiện như sau:

– Xác định các giá trị Rz1, Rz2 của hai bề mặt

– Chọn giá trị sơ bộ cho hệ số ψsb.

– Giả sử khả năng tải của dầu bằng với tải trọng Fr, ta tính được hệ số khả năng tải

yêu cầu Φyc theo cổng thức:

hoc-chi-tiet-may-69-5

– Tra bảng, xác định giá trị χ tương ứng với Φyc vừa tính được

– Giả sử điều kiện h > k.(Rz1 + Rz2). Với k là hệ số an toàn, lấy k=1,1÷1,2.

Ta có:

hoc-chi-tiet-may-69-6

ta tính được giá trị khe hở S

hoc-chi-tiet-may-69-7

Kiểm tra điều kiện S/d < ψsb . Nếu khổng thoả mãn phải chọn lại giá trị ψsb.

– Chọn kiểu lằp cho ổ trượt, sao cho khe hở trung bình có giá trị bằng S.

 

Comments