Học Chi Tiết Máy Bài 138:Kích thước chủ yếu của ổ trượt

Các Kích thước chủ yếu của ổ trượt:

Ổ trượt là chi tiết được tiêu chuẩn hoá, do đó chúng ta chỉ quan tâm đến một số kích thước chính liên quan đến lắp ghép và tính toán sức bền của ổ (Hình 19-5):

hoc-chi-tiet-may-68-6

– Đường kính của lỗ lắp trên ngõng trục d, mm; đối với ổ côn thường ghi dtb và độ côn Kích thước d nên lấy theo dãy số tiêu chuẩn.

– Đường kính ngoài của ổ d0, mm.

– Chiều dày của ổ δ , mm. δ = (d0 – d)/2.

– Chiều dày của lớp lót ổ δ1, mm.

– Chiều dày của thân ổ δ2, mm.

– Chiều dày thành của gờ ổ δ3, mm.

– Chiều rông của ổ, ký hiệu là B, mm (cũng có thể gọi là chiều dài củaổ, ký hiệu là l). Chiều rộng B được lấy theo đường kính d.

– Đường kính vành ngòai gờ của ổ D, mm.

– Kích thước của lỗ dầu, kích thước của rãnh dẫn dầ Các kích thước này lấy theo đường kính d.

– Độ nhám bề mặt của lót ổ Rz2 của ngõng trục là Rz1.

– Khe hở trong mối ghép giữa ngõng trục và lót ổ S, S = d0 – dtr.

 

 

Comments