Học Chi Tiết Máy Bài 119: Trình tự thiết kế bộ truyền vít – đai ốc

Trình tự thiết kế bộ truyền vít – đai ốc:

Kích thước của bộ truyền vít đai ốc được tính thiêt kế theo trình tự sau:

1- Chọn vật liệu chế tạo trục vít và vật liệu chế tạo đai ốc

2- Xác định áp suất cho phép [p] ; lực dọc [Fa] và ứng suất cho phép [σ].

3- Chọn các giá trị của hệ số chiều cao ren và chiều cao đai ốc ψh.

4- Xác định đường kính trung bình d2 theo công thức (16-5). Chọn d2 theo tiêu chuẩn, xác định d và d1, các kích thước khác của bộ truyề Vẽ kết cấu của bộ truyền vít – đai ốc.

5-Kiểm tra điều kiện ổn định của trục vít. Nếu không thoả mãn, phải điều chỉnh kích thước của bộ truyền

6-Tính ứng suất tương đương theo công thức (16-7). Kiểm tra độ bền của vít. Nếu không đủ bền, phải điều chỉnh kích thước của trục vít.

7- Vẽ bản vẽ chế tạo trục vít, đai ốc.

hoc-chi-tiet-may-64-4

Comments