Học Chi Tiết Máy Bài 106: Các thông số hình học chủ yếu của bộ truyền xích ống con lăn

Các thông số hình học chủ yếu của bộ truyền xích ống con lăn:

– Đường kính tính toán của đĩa xích dẫn d1, của đĩa bị dẫn d2; cũng chính là đường kính vòng chia của đĩa xích, mm; là đường kính của vòng tròn đi qua tâm các chốt (Hình 15-5).

hoc-chi-tiet-may-59-6

– Đường kính vòng tròn chân răng đĩa xích df1, df2, mm.
– Đường kính vòng tròn đỉnh răng da1, da2, mm.
– Số răng của đĩa xích dẫn z1, của đĩa xích bị dẫn z2.
– Bước xích px, mm. Giá trị của px được tiêu chuẩn hóa. Cũng là bước của răng đĩa xích trên vòng tròn đi qua tâm các chốt.
Ví dụ: px = 12,7 ; 15,875 ; 19,05 ; 25,4 ; 31,75 ; 38,1 ; 44,45 ; 50,8 .
Các kích thước khác của xích được tính theo bước xích.
– Số dãy xích X. Thông thường dùng xích 01 dãy. Trong trường hợp tải trọng lớn, nếu dùng xích 01 dãy, bước xích qúa lớn gây va đập. Khắc phục bằng cách dùng xích 2 dãy, 3 dãy, hoặc dùng nhiều dãy xích.
– Chiều rộng của dây xích b; mm. Trong xích nhiều dãy, chiều rộng b tăng lên.
– Đường kính của chốt dc, mm.
– Chiều dài ống lót lo, mm.
– Chiều rộng đĩa xích dẫn và đĩa bị dẫn, mm.
B1 = B2 = B.
– Chiều dài may ơ đĩa xích l2, mm,(Hình 15-6). Chiều dài l2 phải lấy đủ lớn để đinh vị đĩa xích trên trục.

hoc-chi-tiet-may-60-1

hoc-chi-tiet-may-59-5
dtr là đường kính đoạn trục lắp đĩa xích
– Khoảng cách trục a ,là khoảng cách giữa tâm đĩa xích dẫn và tâm đĩa xích bị dẫn
– Góc giữa hai nhánh xích γ; độ.
– Góc ốm của dẩy xích trên đĩa dẫn α1, trên đĩa bị dẫn α 2; độ.
hoc-chi-tiet-may-59-7
– Chiều dài dây xích L; mm. Được đo theo vòng đi qua tâm các chốt. Quan hệ giữa chiều dài dây xích và khoảng cách trục a được xác định như sau:
hoc-chi-tiet-may-59-8
hoc-chi-tiet-may-59-9
– Số mắt của dây xích NX. Số mắt xích nên lấy là số chẵn, để dễ dàng nối với nhau. Nếu số mắt xích NX là sổ lẻ, phải dùng má xích chuyển tiếp để nố Má chuyển tiếp rất dễ bị gẫy. Số mắt xích: NX = L/px.

Comments