Học Chi Tiết Máy Bài 101:Tính trục vít theo điều kiện ổn định

Tính trục vít theo điều kiện ổn định:

Trục vít thường được chế tạo liền trục, độ bền của trục sẽ được tính toán chính xác theo hệ số an toàn (xem chương Trục). ở đây chỉ trình bày cách kiểm tra độ cứng của trục theo cách tính một thanh chịu nén dọc trục. Thường chỉ tiến hành kiểm tra đối với các trục mảnh, có chiều dài l1 => 25.df1.
Lực nén trục vít Fa1 được xác định theo công thức:

hoc-chi-tiet-may-58-1

Lực dọc trục cho phép [Fa] được xác định theo công thức ơle:

hoc-chi-tiet-may-58-2

Trong đó:

E là mo đun đàn hồi của vật liệu trục,
J là mô men quán tính của tiết diện chân ren trục vít,

hoc-chi-tiet-may-58-3

S là hệ số an toàn về ổn định. có thể lấy S = 2,5 ÷4.
μ là hệ số liền kết. Trục vít có hai gối đõ, có thể lấy μ = 1.
l1 là khoảng cách giữa hai gối đõ trục vít.
Để kiểm tra điều kiện ổn định của trục vít, ta so sánh giá trị lực Fa1 và lực [Fa], rút ra kết luận. Nếu Fa1 <= [Fa], trục vít đủ điều kiện ổn định. Nếu Fa1 > [Fa], thì phải tìm cách xử lý. có thể tăng đường kính df1, hoặc rút ngắn khoảng cách l1.

Comments