Học Chi Tiết Máy Bài 100: Tính bộ truyền trục vít theo điều kiện chịu nhiệt

Tính bộ truyền trục vít theo điều kiện chịu nhiệt:

Nhiệt lượng sinh ra trong bộ truyền trục vít rất lớn, do có trượt trên bề mặt tiếp xúc. Toàn bộ công suất tổn hao sẽ biến thành nhiệt năng làm nóng bộ truyền. Sau khi làm việc một thời gian, khoảng 20′ đên 40′, nhiệt độ của bộ truyền trục vít ổn định. Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ làm việc θlv, được tính theo phương trình cân bằng nhiệt lượng.
Ví dụ, đối với bộ truyền trục vít trong hộp giảm tốc, phương trình cân bằng nhiệt được viết như sau:
Ω = Ω 1 + Ω 2
Trong đó Ω là nhiệt lượng sinh ra trong một giờ, kCal/h,
Ω = 860.(1-η).P1
Ω 1 là nhiệt lượng toả ra môi trường xung quanh trong một giờ, kCal/h,
Ω 1= At.Kt.(θlv– θ0)
là nhiệt lượng tải ra bên ngoài qua thiết bị làm mát, kCal/h. Giá trị của Ω2 được ghi trên thiết bị làm mát.
At là diện tích bề mặt thoát nhiệt ra môi trường xung quanh, m2. Diện tích bề mặt thoát nhiệt bao gồm diện tích các bề mặt tiếp xúc với không khí lưu thông và 25% diện tích các mặt giáp tường, mặt đáy hộp.
Kt là hệ số toả nhiệt, kCal/(h.m2.0C). Có thể lấy Kt = 7,5 ÷15 tùy theo tốc độ lưu thông của không khí.
θ0 là nhiệt độ môi trường xung quanh. Có thể lấy θ0 = 300C ÷ 400C.
Từ phương trình trên, rút ra công thức:

hoc-chi-tiet-may-57-8

Giá trị nhiệt độ cho phép [θ] được chọn theo loại dầu bôi trơn bộ truyền, tính chất làm việc của bộ truyền. Bình thường có thể lấy trong khoảng 750C ÷900C.

Bài toán kiểm tra điều kiện chịu nhiệt được thực hiện như sau:

– Tính nhiệt độ làm việc của bộ truyền θlv, dùng công thức 14-9.
– Xác định nhiệt độ cho phép [θ].
– So sánh θlv và [θ], kết luận. Nếu θlv <= [θ], bộ truyền thoả mãn điều kiện chịu nhiệt. Nếu θlv > [θ], thì phải tìm cách xứ lý để bộ truyền thoả mãn điều kiện chịu nhiệt.

Các cách xử lý có thể dùng:

– Nếu nhiệt độ chênh lệch không nhiều, có thể chọn lại chất bôi trơn để tăng giá trị của [θ] lê
– Làm các cánh tản nhiệt để tăng diện tích toả nhiệt At.
– có thể dùng quạt gió, phun nước để tăng giá trị hệ số toả nhiệt Kt.
– Trường hợp cần thiết, thì phải dùng thiết bị làm mát tải nhiệt ra ngoài, tăng giá trị Ω2.

 

Comments